Telefon  +48 607 609 263    Telefon  +48 74 810 84 49     Email  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.     

Jak uzyskać zasiłek pogrzebowy z ZUS?

Zasiłek pogrzebowy należy się każdej osobie, która partycypowała w kosztach związanych z organizacją pochówku. Zgodnie z danymi podanymi na oficjalnej stronie internetowej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, takie wsparcie finansowe należy się:

 • członkowi rodziny,
 • pracodawcy,
 • domowi pomocy społecznej,
 • gminie,
 • powiatowi,
 • osobie prawnej kościoła lub związku wyznaniowego,
 • a nawet osobie obcej, jeśli pokryła ona koszty pogrzebu.

Za członków rodziny ustawodawca uważa: małżonka (nawet w przypadku orzeczonej przez sąd separacji), rodziców, w tym ojczyma i macochę, własne dzieci oraz te przysposobione, jak również dzieci małżonka, dzieci, dla których zmarły był opiekunek zastępczym, dziadkowie, wnuki, rodzeństwo i inne osoby nad którymi została ustanowiona opieka prawna.

Dokumenty niezbędne do ubiegania się o zasiłek pogrzebowy

Lista osób, które mogą się ubiegać o zasiłek pogrzebowy jest pokaźna i warto z takiego wsparcia korzystać. By móc ubiegać się o ten zasiłek w pierwszej kolejności należy skompletować niezbędne dokumenty. Zgodnie z oficjalnym komunikatem ZUS do wymaganych dokumentów należą:

 1. Wniosek o wypłatę zasiłku pogrzebowego (druk Z-12),
 2. Akt zgonu, akt urodzenia dziecka, które urodziło się martwe albo odpis zupełny aktu urodzenia dziecka z adnotacją, że dziecko urodziło się martwe. Akt zgonu może być wystawiony za granicą, pod warunkiem, że nie jest to tymczasowy akt zgonu,
 3. Oryginały rachunków poniesionych kosztów pogrzebu, a jeżeli oryginały zostały złożone w banku – kopie rachunków potwierdzone przez bank za zgodność z oryginałem,
 4. Dokumenty potwierdzające Twoje pokrewieństwo lub powinowactwo z osobą zmarłą (skrócone odpisy aktów stanu cywilnego),
 5. Zaświadczenie płatnika składek o podleganiu ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym.

Wiele zależy jednak od sposobu, w jakim wnioskodawca zamierza składać dokumenty: osobiście, pocztą czy internetowo.